Cách phân biệt kim cương thật - phân biệt kim cương giả - cách kiểm tra kim cương thật giả

#1
CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ CỦA KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊNKim cương được phân cấp chất lượng dựa vào tiêu chuẩn 4C của học viện đá quý GIA (Gemological Institute of America) – Mỹ. Bao gồm 4 tiêu chuẩn Màu, Độ tinh khiết, Độ cắt mài, Trong lượng. Dựa vào 4 tiêu chuẩn này người bánsẽ định giá trị của một viên kim cương.

1. Cấp độ màu (Color grade): Cấp độ màu kim cương được GIA phân thành 5 nhóm từ không màu (colorless) đếnvàng\nâu nhạt (Light). GIA sử dụng các ký tự chữ cái latin đại diện cho các cấp màu bắt đầu là D và cuối cùng là Z. Thang chia này gọi là “D – Z Color scale”. Cấp độ màu càng cao thì giá kim cương càng tăng, cấp độ màu cao nhất trong nhóm D -Z color scale là D và giảm dần tới Z. Khi kim cương có những màu khác hoặc cấp độ màu vượt khỏi màu Z gọi là kim cương màu và có giá trị tính theo giá kim cương màu.

a. Kim cương D – Z (từ không màu đến vàng nhạt )b. Kim cương màu:2. Cấp độ tinh khiết (Clarity grade): Cấp độ tinh khiết thể hiện mức độ khó hay dễ nhìn thấy được tạp chất trong kim cương dưới độ phóng đại 10x. GIA chia cấp độ tinh khiết thành 5 nhóm với 11 cấp độ. Bắt đầu từ F (Flawless) đến I3 (Included). Độ tinh khiết càng cao giá trị càng tăng.3. Cấp độ cắt mài (Cut grade): cấp độ cắt mài thể hiện mức độ cắt mài của kim cương sau khi được gia công cắt mài. GIA chia mức độ cắt mài thành 5 cấp độ bắt đầu từ Hoàn hảo (Excellent) đến Kém (Poor). Cắt mài ảnh hưởng đến độ chiếu sáng và độ lửa của kim cương. Một viên kim cương có màu đẹp, độ tinh khiết cao, nhưng cắt mài Kém sẽ không có giá trị cao. Cắt mài ảnh hưởng lớnđế ộ lấp lánh và cân đối của kim cương và là một tiêu chí đánh giá độ đẹp của kim cương.Một viên kim cương cắt đúng chuẩn sẽ mang lại độ chiếu sáng và lửa cao nhất. Trong trường hợp cắt quá nông hay quá dày sẽ gây mất sáng viên kim cương sẽ tối và độ lấp lánh sẽ giảm.4. Trọng lượng (Carat weight): Là đơn vị thể hiện trọng lượng kim cương. Đơn vị tính sử dụng là Carat. Một carat bằng 0.2 gram hay 200 miligram. Ngoài ra đơn vị Carat còn được qui đổi ra point đối với những viên kim cương nhỏ hơn 1 carat. 1 carat= 100 point VD: Kim cương nặng 0.75 carat = 75 point. Một viên kim cương cắt mài chuẩn có trọng lượng 1 carat thì kích thước là 6.5mm. Trọng lượng càng lớn giá trị càng cao vì một viên kim cương lớn rất hiếm.